12. apr, 2016

Nye priser

Jeg har nå senket prisene på GIM timer. Det viktigste for meg nå er å få klienter.

Ta kontakt om økonomien er en utfordring, så finner vi en løsning.