18. okt, 2016

Ny europeisk GIM organisasjon - EAMI !

PÅ GIM konferansen i Athen 2016 ble det vedtatt at GIM terapeuter i Europa danner sin egen organisasjon. Mer info her: https://www.music-and-imagery.eu