Helen L. Bonny

Helen L. Bonny (1921-2010)

Helen L. Bonny (1921-2010)

GIM ble utviklet av fiolinisten og musikkterapeuten Helen L. Bonny. Historien starter i USA på Maryland Psychiatric Research Senter på 1970-tallet. Der fikk ulike klientgrupper hallusinogene stoffer etter psykologisk behandling. Klientene kom da i en bevissthetstilstand som så ut til å ha livsvarige og dype effekter. Dette var før man ble klar over de negative effektene av stoffene.

Helen L. Bonny støttet klientene med musikk mens de var under påvirkning av de hallusinogene stoffene. Hun fant imidlertid ut at musikken i seg selv kunne lede klientene til en bevissthetstilstand som egnet seg til terapeutisk arbeid. Derfra utviklet hun metoden ”Guided Imagery and Music” (GIM). GIM gav klientene mer kontroll, var uten bivirkninger og de husket opplevelsene. GIM gav også varige effekter.

Metoden er blitt videreutviklet, og GIM er nå en anerkjent musikkterapimetode og har spredt seg til mange land. Den brukes og undervises om i bla. Nord- og Sør-Amerika, Asia, Australia og en del europeiske land, inkludert Norge, Sverige og Danmark. Metoden blir i dag brukt både til selvutvikling og til arbeid med problemer av psykisk art, for å takle fysiske problemer eller åndelig utvikling. Den brukes også i modifiserte utgaver med ulike klientgrupper, og det forskes stadig på metoden.

 

Del denne siden