Hva er musikkterapi?

Musikkterapi er å bruke musikk som et middel til å oppnå ikke-musikalske mål. Det kan være fysiske forhold, psykologisk og sosial fungering eller åndelig spørsmål som meningen med livet og gudsbilde. Vi kan arbeidet med problemer, men vi kan også sette fokus på ressurser og sterke sider.

Musikkterapi er målrettet og systematisk, og det er relasjonen til musikken og til terapeuten som skaper ønsket endring. En definisjon av musikkterapi  er "Å gi mennesker nye handlemuligheter" (Even Ruud).

Musikkterapi er en masterutdannelse som tilbys på Norges Musikkhøgskole og Griegakademiet. Utdannelsen bygger på forskning. I Norge har det spesialpedagogiske feltet vært størst. Musikkterapi får imidlertid nå fotfeste i flere og flere områder innenfor helsevesenet. Både innenfor psykiatri, rus og psykiatri, geriatri, nyfødtmedisin og kreftbehandling har musikkterapi vunnet innpass. 

I 2019 vil jeg tilby GIM-terapi, samt undervisning om GIM og generelt om musikkterapi.

Del denne siden