Hvem?

Metoden egner seg for deg som vil arbeide med: 

* økt selvinnsikt, styrke eller kreativitet. 

* livsproblemer som f.eks. sorgreaksjoner, livskriser, stress, arbeidsløshet eller relasjoner. 

* psykisk sykdom som depresjon, angst, spiseforstyrrelser, avhengighet, traumer mm. Jeg kan i noen tilfeller ha behov for å samarbeide med fastlegen eller andre i helsevesenet.

* en kreativ metode og har gått lenge i verbal terapi og ikke kommet i mål med det.

* må lære å takle fysisk sykdom. 

* meningen med livet og indre gudsbilde.

 

 

Jeg er under utdannelse og mottar veiledning på mine terapitimer. Jeg vil gi beskjed, om jeg mener jeg per i dag ikke har nok erfaring til å arbeide med din problemstilling.

 

Del denne siden