Musikken

GIM-musikken består av enkeltstykker satt sammen til musikkprogram av 25 - 45 minutters varighet. Programmene er laget for å kunne arbeide med ulike psykiske behov. Det brukes mest klassisk instrumentalmusikk. Dette er fordi den klassiske musikken er så sammensatt og kan treffe mange lag i psyken samtidig. Du trenger ikke å kunne noe om musikk eller like klassisk musikk for å ha utbytte av GIM. Jeg kan imidlertid også bruke annen type musikk, som f.eks. instrumental jazz eller filmmusikk.

I en GIM-time forholder du deg like mye til musikken som til meg som terapeut. Musikken kalles derfor co-terapeuten. GIM bygger på musikkens evne til å vekke følelser, tanker, minner og indre bilder. Musikken er stimulansen i opplevelsen, men også strukturen som holder den sammen. Musikken kan bli en "katalysator" som setter igang eller forsterker følelser. Derav vekkes minner og ubevisste ting kommer fram - ofte i symbolsk form. Musikken gir hjelp til å være i alle opplevelser, både gode og vonde. Den gir også rom for åndelig og spirituelle erfaringer.

Musikken kan også være en mottaker for alle typer og grader av følelser. Den er i stand til å ta opp i seg og gi følelser tilbake, slik at du får en helende erfaring. Musikkens rolle er å hindre at gamle og ubrukelige livsmønstre gjentas og å vise kreative og ofte uventede løsninger på problemer. 

 

 

Del denne siden