Hvem er jeg?

Jeg er 55 år og bor på Vardefjellet på Frogner, 3 mil nord for Oslo.

Jeg er utdannet musikkterapeut MA fra Norges Musikkhøgskole og Universitet i Bergen. Jeg var ferdig med grunnutdanningen i 2001 og mastergraden i 2012.

Jeg har jobbet 8,5 år som musikkterapeut ved Stavanger Universitetssjukehus med voksne med psykiske lidelser. Jeg har også arbeidet som musikkterapeut i 3 år ved Stavanger kulturskole med bla. demente, autister og psykisk utviklingshemmede. Nå jobber jeg ved Frydenlund skole og ressurssenter på Strømmen med barn med psykisk utviklingshemming. Der har jeg vært i 10 år. Fra før er jeg utdannet allmennlærer og har arbeidet 4,5 år i grunnskolen. 

Høsten 2015 startet jeg mitt eget firma "Agape Musikk". Jeg holder på å utdanne meg til GIM-terapeut. Å gi GIM-timer er en del av utdannelsen, og jeg er under veiledning. 

Jeg spiller piano og synger og har deltatt mye med dette i kristen sammenheng. Jeg har også deltatt på 3 CD-innspillinger som korist eller korsanger. (Kor på Menyen, Kvinnekoret Concentus, Børge Tjessem). Nå synger jeg i koret Gospel Explotion Oslo

Jeg brenner for å hjelpe mennesker til en bedre relasjon både til seg selv og andre. Musikken, samtalen og undervisningen er mine redskaper til dette. 

Del denne siden