En gruppetime i GIM inneholder de samme 5 fasene som individuell terapi:

1) Innledende samtale

2) Avspenning

3) Musikklytting

4) Lage bilde

5) Avsluttende samtale.

Forskjeller til enetime: 

* I den innledende samtalen finner gruppen et felles fokus for musikkreisen, eks. et tema eller en følelse.

* Musikklyttingen varer kun 5-15 min.

* Det er ingen guiding underveis i musikkreisen.

* I samtalen etterpå forteller alle om hvert sitt bilde og deltakerne kan gi hverandre innspill.

* Utbytte av terapien påvirkes av gruppedynamikken. 

Ta kontakt om du ønsker videre informasjon om dette f.eks. i forhold til en bestemt målgruppe. 

Del denne siden