Individuell terapi

Vi starter med en samtale. Der blir vi enige om hva som skal være tema for timen og hvordan du har det akkurat her og nå. I den første timen vil vi i tillegg snakke om hva du ønsker med terapien og litt om din bakgrunn. Dette er viktig for at jeg vite hvordan jeg best kan tilrettelegge terapien for deg, så du får mest mulig ut av den. Du kan så tegne din her-og-nå opplevelse.

Deretter gjennomgår vi en avspenningsøvelse. Det er en forberedelse til musikklyttingen. Den foregår vanligvis liggende, evt. sittende, og varer i 20-45 min. Hvilket musikkprogam som blir valgt, blir bestemt av tema for timen og din følelsesmessige tilstand. 

Underveis i lyttingen forteller du om dine opplevelser. Det kan være indre bilder, kroppsforemmelser, følelser, tanker, smak, lukt eller noe musikken forteller deg. «Imagery» er det engelske ordet for disse indre opplevelsene. Mange ganger inneholder opplevelsene symboler, noe som kan gi en intuitiv innsikt i temaet det arbeides med. Jeg skriver ned det du sier. Jeg stiller også åpne spørsmål underveis, og min oppgave er å være lydhør overfor musikken og din respons på denne.

Etter lyttingen kan du tegne det du synes var viktigst i musikkreisen. Og til slutt snakker vi sammen om opplevelsen. Da forsøker vi å skape forståelse for symbolene og se dem i sammenheng med tema for timen, terapien som helhet og livshistorien din. Du får tegningen og transkripsjonen av musikkreisen med deg hjem. Om du vil, kan du bruke dette mellom timene til egen refleksjon. 

 

Gruppeterapi og barn

I grupper og med barn brukes metoden i modifisert utgave. Se under flippen "GIM i gruppe". 

 

Del denne siden